Behov av retrofit?

Är det så att du behöver retrofit? När man talar om retrofitting, så handlar det om att renovera maskiner på ett visst sätt. Ordet i sig betyder ”att ersätta något, med något nytt”. Du som behöver få maskinrenovering utförd på allra bästa sätt, du kan vända dig till Timab. De har under många år renoverat, byggt om och uppgraderat verktygsmaskiner. Så hos dem kan du få dina verktygsmaskiner att bli som nya igen. Att bygga om en gammal maskin, med nya delar, det är vad retrofit handlar om. Då renoverar man upp maskinen, från grunden, samt att man även uppgraderar den med ny teknik. Det gör att maskinen i sig kan anpassas efter hur du vill ha den. Timab erbjuder helrenoveringar, så väl som delrenoveringar, service, anpassningar eller reservdelar till olika maskiner.

Renovering av verktygsmaskiner

Retrofit är alltså en typ av maskinrenovering. I gamla maskiner finns det ofta en riktigt bra stomme. Genom att uppgradera och förbättra, så kan maskinen få nytt liv samt anpassas efter hur verksamheten ser ut. Timab har många års erfarenhet av att syssla med denna typ av renoveringar. De kan det mesta som har att göra med att renovera maskiner, uppgradera dem och bygga om dem. Att bygga om en maskin går till på olika sätt. Allt handlar om hur maskinen i sig ser ut. Ibland kan man använda alla delarna igen, ibland bara vissa av dem. Ibland kan det vara så att man tar delar av olika maskiner och säter dem samman så att de blir en ny maskin. Läs gärna mer om detta på Timabs hemsida!